Contact Lenses

Easysept

easysept.png

Easysept solution

תמיסת Easyept  הינה תמיסה המבוססת מי חמצן בריכוז 3% ונועדה לחיטוי ואחסון כל עדשות המגע הרכות, כולל סיליקון הידרוג'ל. החיטוי ונטרול מי החמצן מתבצע בשילוב עם הדיסק הקטליטי הנמצא במחסנית האחסנה.

EasySept פועלת לחיטוי עדשות מגע רכות, והסרה מיקרואורגניזמים. תהליך הנטרול מסתיים לאחר שש שעות ותמיסת מי חמצן הופכת לתמיסת מלח ללא חומרים משמרים, והעדשות מוכנות לשימוש. מערכת EasySept מכילה תמיסת מי חמצן 3%, מארז עדשות ודיסק קטליטי.